قوانین و مقررات

تمام وب سایت ها و سرویس های ارائه خدمات در بستر اینترنت دارای قوانین خاص و ویؤه خود هستند در این بین ما نیز قوانین خاص خود  را داریم در زیر ما قوانین را بیان می کنیم توجه داشته باشید هرگونه فعالیت در  سرویس به منزله قبول قوانین است:

*این قوانین شامل تمام بخش ها می باشد*

۱-پشتیبانی ارائه خدمات بصورت ۲۴ ساعته و ۷ هفته می باشد

۲-عودت وجه فقط در شرایطی امکان پذیر است که ارائه سرویس و خدمت مورد نظر ممکن نباشید

۳-عودت وجه به دو صورت حساب کاربری و شمار حساب ممکن است

۴-ما الزامی به ارائه سرویس در شرایظ فورس ماژور ندارد

۵-خرید و ارئه سرویس برای سرویس های غیر مجاز ممنوع است

۶-در صورت خرید برای سامانه های غیر قانونی به مراجع قضایی و انتظامی اطلاع داده خواهد شد و وجه عودت داده نمی شود

۷-شماره تلفن هر شخص در سرویس برای تایید هویت استفاده می شود لذا در هنگام خرید شماره خود را دقیق و صحیح وارد کنید

۸-ما  خود را ملزم به حفقط اطلاعات کاربران خود می داند و آنها تحت هیچ شرایطی در اختیار هیچ کس قرار نمی دهد

۹-انتشار یا ارسال فایل های آموزشی برنامه به سایر یا اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی ممنوع است

۱۰-در صورتی که آموزش ویدیویی خرید کردید امکان دانلود وجود و انتشار وجود ندارد

 

All websites and services providing services on the Internet have their own rules and regulations. In the meantime, we also have our own rules. Below we state the rules. Note that any activity in the service constitutes acceptance of the rules:
* These rules apply to all sections *
۱- The support of providing services is 24 hours and 7 weeks
۲- Refund is possible only if it is not possible to provide the desired service
۳- Refunds are possible in two ways: user account and account number
۴- We do not have to provide services in Force Major conditions
۵- Purchasing and providing services for unauthorized services is prohibited
۶- In case of purchase for illegal systems, judicial and disciplinary authorities will be notified and no refund will be given.
۷- Each person’s phone number is used in the service to confirm the identity, so enter your number accurately and correctly when buying.
۸- We consider ourselves obliged only to the information of our users and they do not provide it to anyone under any circumstances.
۹- Publishing or sending educational files of the program to others or sharing on social networks is prohibited
۱۰. If you have purchased a video tutorial, it is not possible to download the existence and publication